midsommarkransen.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Bäckvägen

Bostad i Bäckvägen

Bäckvägen löper från Tellusborgsgatan till Sparbanksvägen. Från Bäckvägen finns det en ingång till den hemliga ledningscentralen, Nässlan. Nässlan uppfördes ursprungligen 1943 som bombsäker distriktscentral i berg samt fordonsskydd åt Stockholms brandförsvar. Nässlan byggdes om år 1977 till en så kallad ”Framskjuten enhet” (FE). Anläggningens funktion lades ner på 1990-talet. Även Hägerstens Brandstation ligger på Bäckvägen. Anläggningen invigdes 1945 och lades ner 2010. Idag har Falck verksamhet där. Längs Bäckvägen löper buss 147 som går från Liljeholmen till Hökmossen.

Icon CO2 neutral website English transparent.png